כלים GoBeB

אפיון תהליכים פגישה 30.12.20

מטלות תלויות - מסומנות באדום.

מיכה

בדיקת ידיים?

אפיון של דברים??

תמיכה היקפית

יוסי

מזין ידיים והסברים

אסף

תכנות ידיים משחק והגנה

בנית מחולל ידיים

אוריה

הסכם

פתיחת חברה / חשבון בנק

בדיקת ידיים לפני שגלעד מצלם הסבר

גרפיקה של העמודים

עדכון עמוד העזרה הפנימי

גלעד

כתיבת הסברים לתכני הכרזות

כתיבת ידיים להובלות & הסברים

כתיבת תקצירים

תכנים לאתר עמוד חיצוני

תכנים לעמודים פנימיים

שיעורי וידאו בתוך האתר

צילום הסברים מצולמים

צילום מדריכים טכניים

כתיבת "מוח" למחולל ידיים